Mrs. Dekaris
  • Email: kristy.dekaris@stpsb.org

    Phone: (985)892-6204